Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie w celu uzyskiwania danych statystycznych dotyczących nawigacji naszych użytkowników i ulepszania naszych usług. Jeśli akceptujesz lub kontynuujesz przeglądanie, uznamy, że akceptujesz jego użycie. Możesz zmienić konfigurację lub uzyskać więcej informacji tutaj (link do polityki ciasteczek).

Serwis i wsparcie

GwarancjaW stosunkach między przedsiębiorcami, zgodnie z art.558 Kodeksu Cywilnego wyłączona zostaje rękojmia, chyba, że strony postanowią inaczej lub szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ONNERA POLAND Sp. z o.o..

Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

Roszczenia z tytułu wad towarów wygasają z upływem roku od daty wydania towaru.

Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dokonywania serwisu i napraw wyłącznie przez Sprzedającego lub upoważnionych przez niego serwisantów.

Materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.